Thorning Kirke og Grathe Kirke

Thorning Kirke - Grathe Kirke - Vium Kirke

Billeder fra Lanternegudstjenesten i Vium Kirke og fællesspisning i Vium præstegård

Thorning, Grathe og Vium Kirker

Thorning Kirke,

Blichersvej 29A, Thorning

8620 Kjellerup

Grathe Kirke

Haugevej 51

8620 Kjellerup

 Vium Kirke

Maria Curtz´Vej 4, Vium

8620 Kjellerup