Thorning Kirke og Grathe Kirke

Ny sognepræst ansat pr. 1.juli 2015

 

Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke

Nyudnævnt sognepræst i Thorning- Grathe-Vium Pastorat,

Jørgen Løvstad ordineres i Viborg Domkirke fredag den 22. maj kl. 19.00

Menighederne indbydes til at tage del i højtideligheden og på denne måde byde vor nye præst velkommen

Der arrangeres fælles, gratis bustransport med afgang fra

Grathe Kirke kl. 17.45

Thorning Kirke kl. 18.00

Vium Kirke kl. 18.15

og hjemtransport efter gudstjenesten

Tilmelding til Thorning Turist tlf. 86 88 0175 senest d. 20. maj

Venlig hilsen fra Thorning, Grathe og Vium Menighedsråd

 

 

Thorning og Grathe Kirker

Thorning Kirke,

Blichersvej 29A, Thorning

8620 Kjellerup

Grathe Kirke

Haugevej 51

8620 Kjellerup