Thorning Kirke og Grathe Kirke

Velkommen på hjemmesiden for Thorning og Grathe kirker

 Adresse:

 Thorning Kirke: Blichersvej 29 a, Thorning, 8620 Kjellerup

 Grathe Kirke:   Haugevej 51,  8620 Kjellerup

Thorning Kirke set fra luften

foto: Ivar Søndergaard

Grathe Kirke set fra luften

foto: Ivar Søndergaard

Kalender