Thorning Kirke og Grathe Kirke

Velkommen til konstitueret sognepræst Juma Kruse

Juma Kruse er konstitueret sognepræst i Thorning og Grathe sogne pr.1. januar 2015

Juma Kruse kender mange af sognenes indbyggere allerede, da Juma har været hjælpepræst i sognene fra sommeren 2013 til sommeren 2014.

Juma Kruse vil have sit virke som sognepræst i Thorning og Grathe sogne i foråret 2015 indtil der er blevet ansat en ny sognepræst i det ledige embede.

Det er også Juma Kruse der får fornøjelsen af, at konfirmere alle årets konfirmander i Grathe, Vium og Thorning Kirker.

Juma Kruse vil allerede "tyvstarte" i embedet her i december, da Juma har sagt ja til at være præst ved Thorning skoles julegudstjenester d.19.december.

Konstitueret sognepræst Juma Kruse kan med virkning fra d.1.januar træffes på telefon 86 88 00 02 eller 53 29 69 35 eller på mailadressen jukr@km.dk

Thorning Kirke

Blichersvej 29A, Thorning 8620 Kjellerup

Grathe Kirke, Haugevej 51, 8620 Kjellerup