Thorning Kirke og Grathe Kirke

Billeder fra indsættelsen af pastoratets nye sognepræst Jørgen Løvstad

 • P1010436
 • P1010441
 • P1010442
 • P1010448
 • P1010451
 • P1010453
 • P1010455
 • DSCN1855
 • DSCN1857
 • DSCN1860
 • DSCN1869
 • DSCN1870
 • P1010459
 • P1010461
 • P1010462
 • P1010463 - Kopi
 • 2015-06-28 15 38 47 Vium

Indsættelsestale v/Provst Børge terp

Indsættelsesprædiken 4. søndag efter trinitatis d. 28. juni 2015

Tekst: Romerbrevet 8,18-23

Jørgen Løvstad, Thorning, Grathe, Vium

 

Paulus taler i dagens episteltekst om en længsel. En særlig længsel og for mange sikkert også en noget underlig længsel. Den er af en helt anden karat end den, vi ellers kender til. Man kan længes efter at se sin kone igen, sine børn, ligesom børn kan længes efter far og mor, hvilket mange kommer til at opleve i denne tid, hvor sommerlejrene lige er begyndt. Og nå det så endelig sker, at de ser dem igen, er det jo alligevel noget af en sejr, at man klarede at være uden dem i 3, 5 eller måske endda en hel uge.

Men den længsel, som Paulus taler om, er længslen efter det evige liv. Det ved vi jo godt, som gode kristne, er noget, som vi skal længes efter og glæde os til. Men vi kratter nu ved her, så længe vi overhovedet er i stand til det. Ja, for det kan da være svært at længes mod noget, man ikke rigtig ved, hvad er, og samtidig er vi forpligtet på det liv vi har fået givet med dets glæder og sorger, og vi må leve det i taknemmelighed mod giveren. Alligevel kender vi til denne længsel efter at alt en dag skal blive fuldkomment, godt. Ingen synd, ingen sorg, ingen død. Vi kender til denne længsel som et håb, eller som Paulus fortsætter med at sige: ”Til det håb er vi frelst!” Frelsen ligger i håbet som en længsel.

Kære Jørgen Løvstad, du er sat til at være håbets forkynder, og det skal du nu være her i Thorning, Grathe, Vium pastorat. Forkynd håbet, som et begrundet håb i Jesu Kristus, som korsfæstet og opstanden. Forkynd håbet så vi ser, at der er vej ud af den tomhed, som vi ellers ofte får os selv placeret i. Forkynd håbet, så vi ser, at forgængeligheden, netop kun er det foreløbige, men ikke det endelige. Forkynd håbet, så vi får mod til at leve i det foreløbige, i forgængeligheden, men også så vi får mod til at trodse denne foreløbige forgængelighed, når den – som det ofte sker i disse år – tager skikkelse af at være det egentlige, det endelige og absolutte og gør krav på at være det. Forkynd håbet, så vi ikke bytter om på det forgængelige og det evige, ikke bytter om på det relative og det absolutte! Forkynd håbet!

Det lyder unægtelig som en stor, ja, en uoverkommelig opgave. Og det er lige præcis, hvad det er. Men du skal gøre det alligevel – ikke bare så godt, som du nu kan – nej, du skal gøre det med den kraft og den nåde Gud gi´r dig og med tro og forventning til, at han, som har kaldet dig også er ham, som udruster dig, danner og dueliggør dig til at gøre lige præcis det, som han vil have dig til. Og det skal du så ikke stå helt alene med. Tværtimod har du tre menighedsråd, en række medarbejdere ved kirkerne og kolleger i nabosognene, som alle vil trække på samme hammel. Jeg håber at I får et rigtig godt samarbejde, ja, måske endda kan udvikle jer til at udgøre et godt og solidt team.

Og så er du så lykkelig, at du kommer til tre sogne, hvor de har forventninger til dig. Det modsatte ville nu også være dybt ulykkeligt for alle parter. Men derfor kan man jo godt blive lidt nervøs for om, man nu kan leve op til forventningerne. Derfor vil jeg også gerne sige til menigheden, at ligesom I har jeres forventninger til Jørgen Løvstad som jeres nye præst, har han også sine ganske rimelige forventninger til jer. Han kan med rimelighed forvente, at I slutter op om hans gudstjenester og bakker ham op i arbejdet. Og det er en ringe opbakning hvis I bare sidder derhjemme eller i selskab og roser præsten, hvis I ikke kommer til gudstjenesten. Bed for ham og for hans familie, at han med frimodighed kan gøre sin gerning her iblandt jer – og forkynde håbet! Tillykke til jer med jeres nye præstefamilie og tillykke til dig, Jørgen Løvstad, med embedet og Gud velsigne dig og din familie i tjenesten, at I falder til og bliver glade for at være her.

Til toppen

Thorning og Grathe Kirker

Thorning Kirke,

Blichersvej 29A, Thorning

8620 Kjellerup

Grathe Kirke

Haugevej 51

8620 Kjellerup