Thorning , Grathe og Vium Kirker

                    Thorning Kirke                   Grathe Kirke                          Vium Kirke

Kalender

BegivenhedDato

Aftensang i Thorning Kirke

27. jul 21:00
21:30
27. jul 21:00 -
21:30

Aftensang i Thorning Kirke

28. jul 21:00
21:30
28. jul 21:00 -
21:30

Morgensang i Thorning Kirke

30. jul 08:00
08:30
30. jul 08:00 -
08:30

Aftengudstjeneste i Thorning Kirke

Med efterfølgende kaffe i Herberget

30. jul 19:30
20:30
30. jul 19:30 -
20:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke

6. aug 10:30
11:30
6. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke

13. aug 09:00
10:00
13. aug 09:00 -
10:00

Fromesse i Lysgård Kirke - Kirkevandring - andagt i Vium Kirke

Fromesse i Lysgaard Kirke, Kirkevandring. Dagen afsluttes med Andagt i Vium …

20. aug 09:30
10:00
20. aug 09:30 -
10:00

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste

Efter gudstjenesten er der indskrivning af konfirmander i Thorning Forsamlingshus

27. aug 17:00
17:30
27. aug 17:00 -
17:30

Gudstjeneste på Bakkegården

29. aug 10:00
11:00
29. aug 10:00 -
11:00

Gudstjeneste i Grathe Kirke

3. sep 09:00
10:00
3. sep 09:00 -
10:00

Høstgudstjeneste i Vium Kirke

3. sep 10:30
11:30
3. sep 10:30 -
11:30