Thorning Kirke og Grathe Kirke

Gospelkoncert i Grathe Kirke

Gospelkoret " Bless The Day" giver koncert i Grathe Kirke, onsdag d.25.marts kl. 19.30

Alle er velkomne.

Der er fri entre

Thorning og Grathe Kirker

Thorning Kirke,

Blichersvej 29A, Thorning

8620 Kjellerup

Grathe Kirke

Haugevej 51

8620 Kjellerup