Thorning , Grathe og Vium Kirker

Høstgudstjeneste og Menighedsmøde

Høstgudstjeneste i Thorning Kirke kl. 10.30

Kom og vær med til gudstjeneste i den smukt pyntede kirke

Efter gudstjenesten ca. kl. 11.40 er der Menighedsmøde i Sognehuset.

På mødet vil formanden komme med årsberetningen, kassereren laver en kort gennemgang af regnskabet for året og sognepræsten fortælle om årets aktiviteter og de udfordringer pandemien har gjort for sognet. Mødet begynder med et let måltid - derfor er der tilmelding til arrangementet senest torsdag d. 16. september til JSJ@km.dk eller sms på 2151 8886 - eller telefonisk kontakt til 2151 8886.

Med venlig hilsen Menighedsrådet ved Thorning Kirke

Årsmøde i Kirke til Kirke samarbejdet i Ikast – Brande Provsti

Mandag den 20. september kl. 19.30 i

Thorning Sognehus, Blichersvej 31A Thorning

 

Program:

- Velkomst og indledning.

- Generalsekretær i Mission Afrika Henrik Engelbrekt Refshauge taler over emnet:
  ”Hvad jeg lærte på den anden side af byskiltet”

- Kaffepause                                                                                

- Kort årsmøde efter vedtægterne. Herunder valg til Forretningsudvalget.

                 Gratis adgang og kaffe - Der indsamles en gave til arbejdet.


Det er glædeligt igen at kunne mødes efter den lange periode med restriktioner og aflysninger
Velkommen til Thorning
Kirke til Kirke samarbejdet i Ikast -Brande Provsti

 

 

 

Sensommermøde med domprovst Gerda Neergaard Jessen

Vi starter med gudstjeneste i Thorning Kirke kl. 14.00, hvor domprovsten forestår gudstjenesten. Derefter går vi i forsamlingshuset til kaffebord, sang fra vores nye højskolesangbøger og en god times foredrag. Gerda Jessen holder foredrag over temaet" Vi skal have plads til at leve"  

Pris incl. kaffebord 100 kr.

Arrangører: Thorning Menighedsråd og Thorning Foredragsforening.

Læs mere i kirkebladet side 5. Link: https://www.grathekirke.dk/fileadmin/group/624/Blad/Thorning_Grathe_Vium_3-2021_september_-_november.pdf

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Høstgudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

19. sep 10:30
11:30
19. sep 10:30 -
11:30

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Thorning Kirke

19. sep 17:00
18:00
19. sep 17:00 -
18:00

Syng i den blå i Grathe Kirke

22. sep 19:00
20:00
22. sep 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

26. sep 09:00
10:00
26. sep 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/domprovst Gerda Neergaard Jessen

Efter gudstjenesten er der sensommermøde i Sognehuset.

26. sep 14:00
15:00
26. sep 14:00 -
15:00

Sensommermøde i Thorning Forsamlingshus

26. sep 15:00
16:00
26. sep 15:00 -
16:00

Gudstjeneste på Bakkegården

28. sep 10:00
11:00
28. sep 10:00 -
11:00

Lyserød lørdag - kirkelig andagt i Thorning Kirke

1. okt 19:00
20:00
1. okt 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Simon Fuhrmann

3. okt 09:00
10:00
3. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

10. okt 10:30
11:30
10. okt 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

10. okt 10:30
11:30
10. okt 10:30 -
11:30

Stillegudstjeneste i Grtahe Kirke v/Jørgen Løvstad

10. okt 19:00
20:00
10. okt 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad - med efterfølgende pilgrimsvandring

17. okt 10:30
11:30
17. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

24. okt 09:00
10:00
24. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeneste på Bakkegården

26. okt 10:00
11:00
26. okt 10:00 -
11:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

31. okt 09:00
10:00
31. okt 09:00 -
10:00