Thorning , Grathe og Vium Kirker

Thorning Kirkes døbefont

I generation efter generation er børnene blevet båret til dåb i sognets kirkehus. Den smukke, enkle granitstensfont stammer fra middelalderen. Måske har den tidligere stået i Ungstrup kirke, som blev beordret lukket i 1558, en snes år efter reformationen, og siden nedbrudt. En del af stenene blev brugt til udvidelse af Thorning kirke, som nu skulle rumme begge sognes befolkninger. Font-kummen prydes af en tovranke og liljer, udhugget i granitten, og sandstensfoden har udhugne ansigter i hjørnerne.

Dåbsfadet er skænket til kirken i 1661. Det er af messing og fremstillet i Sydtyskland omkring år 1600. Lignende dåbsfade findes i andre kirker, men ikke alle har inskription. Motivet er Mariæ bebudelse. Englen Gabriel, der har et kors i hånden, bringer budskab til Jomfru Maria om, at hun er udvalgt af Gud til ved Helligåndens medvirken at undfange og føde hans søn. Helligånden, der er symboliseret ved en due, sender sine stråler mod Marias øre, idet hun står og læser i Det gamle Testamente, og ordet, hun hører, er fra Johs. 1. 14, som fortæller, at "Ordet blev kød og tog bolig iblandt os". Ordet er Jesus Kristus.

I kanten af dåbsfadet står: "Anno 1661 den 12. aprilis gæv Niels Nielsøn fogit paa Kiersholm og Michael Andersøn udi Ungstrup denne bechen til Tuorning kierche. Marc. XVI Hvo som troer oc bliever døbt hand skal blieve salig".

I sin salme "Kirken, den er et gammelt hus" beskriver N.F.S. Grundtvig i vers 6 på fornemmeste vis kristendommens kerneværdier.

Fonten os minder om vor dåb,
altret om nadverens nåde,
alt med Guds ord om tro og håb
og om Guds kærligheds gåde,
huset om ham, hvis ord består,
Kristus, i dag alt som i går,
evig Guds søn, vor genløser.


                                                                    Ellen Andersen, Thorning



Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

7. jun 09:00
10:00
7. jun 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

7. jun 10:30
11:30
7. jun 10:30 -
11:30

Konfirmation i Thorning Kirke

13. jun 11:00
12:00
13. jun 11:00 -
12:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

14. jun 10:30
11:30
14. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

21. jun 10:30
11:30
21. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

28. jun 09:00
10:00
28. jun 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

5. jul 10:30
11:30
5. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

Kirkekaffe

12. jul 09:00
10:00
12. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

26. jul 09:00
10:00
26. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

2. aug 10:30
11:30
2. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Erik Lippert Bjørn

9. aug 09:00
10:00
9. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

16. aug 14:00
15:00
16. aug 14:00 -
15:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

Kirkekaffe

23. aug 09:00
10:00
23. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

23. aug 10:30
11:30
23. aug 10:30 -
11:30

Konfirmation i Grathe Kirke

30. aug 10:30
11:30
30. aug 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

6. sep 10:30
11:30
6. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

13. sep 09:00
10:00
13. sep 09:00 -
10:00

Høstgudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

13. sep 10:30
11:30
13. sep 10:30 -
11:30

Konfirmation i Vium Kirke

19. sep 10:00
11:00
19. sep 10:00 -
11:00

Høstgudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

20. sep 10:30
11:30
20. sep 10:30 -
11:30

Sensommergudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

20. sep 14:00
15:00
20. sep 14:00 -
15:00

Konfirmation i Thorning Kirke

26. sep 09:00
10:00
26. sep 09:00 -
10:00

Konfirmation i Thorning Kirke

26. sep 11:00
12:00
26. sep 11:00 -
12:00