Thorning , Grathe og Vium Kirker

Thorning Kirkes prædikestol

 

350 år i Thorning Kirke  

                                                 

 

Skru tiden tilbage! Årstallet er 1662, og datoen er den 24. november. Det er en særlig dag i kirken. Menigheden sammen med ejeren af kirken, Sandbergslægten på Neder Kjærsholm, er til stede ved gudstjenesten, og præsten Hr. Anders Pedersen tager den nye prædikestol i brug. Måske er den en afløser for den gamle renæssanceprædikestol,

sat op i kirken efter reformationen i 1536, hvor Guds ord skulle forkyndes på dansk og ikke på latin, og salmesangen afløste messesangen, og hvor præsten hed Hr. Peder Melchiorsen. Menigheden fik bænke at sidde på. En enkelt står tilbage i våbenhuset fra den tid.

Måske er det kirkens første prædikestol. Det fortaber sig i historien, men i 350 år har skiftende generationer i glæde og sorg lyttet til præsten, der med prædikestolen som platform, forkyndte evangeliet. Prædikestolen er også evangelium.

Midterfeltet viser Jesus, Frelseren, i skikkelse af Gudfader, med jordkuglen i sin venstre hånd og den højre løftet i en velsignende gestus. I sidefelterne er evangelisterne Mathæus, Markus, Lukas og Johannes, hver med deres symboler:

mennesket, løven, oksen og ørnen. Mellem felterne er anbragt dyderne, der viser hen til Kristus som alle dyders fuldkomne spejl. Kvindeskikkelserne bærer symbolerne tro med kors og bog, håb med anker og due, kærlighed med to børn, retfærdighed med sværd og vægt og styrke med en søjle. Tidens tand har slidt, og enkelte dele mangler. Ovenover er udskårne kerubhoveder og nedenunder vrængehoveder.

Prædikestolen er skåret i eg. Den hviler på en timeglasformet, syvkantet støttesøjle og har oprindelig været malet, men blev i forbindelse med restaureringen af kirken i 1937 afrenset. I dag står prædikestolen ren, kun forsynet med guld på kantlisterne og viser en fornem samhørighed med altertavlen. På væggen ved trappen op til prædikestolen hænger egetræskorset med den korsfæstede Kristus i bronze og danner link til midterfeltet med Kristus som konge.

Hvem er billedhuggeren? Han er ukendt, med sporene peger mod Viborg, hvor der fra 1600tallet kendes navnene på 2 billedhuggere, Lauritz Jensen og Johan Billedhugger, angiveligt elev af førstnævnte. Stilen er bruskbarok, tidlig barok, og lignende værker findes i Viborg og omegn, skabt både til  kirker og til verdslige formål. Tidsmæssigt peger årstallet 1662 på Johan Billedhugger.

Sandbergslægten ejede Neder Kjærsholm fra 1559 til 1666. I kirkens krypt er Tyge Sandberg, der faldt i slaget ved Nyborg i 1558, stedt til hvile sammen med sin Hustru Karen Juel og sin søster Helle Sandberg. Prædikestolen er givetvis en gave til kirken fra dem, ligesom Tyge Sandbergs farbror, Henrik Sandberg og hustru Kirsten Juel skænkede alterkalken i 1620. Tankevækkende er det, at dåbsfadet er skænket i 1661 af Kjærsholms foged Niels Nielsøn og Michel Andersen i Ungstrup, og måske kan gaverne til kirken ses i sammenhæng med situationen i landet efter svenskekrigene.

I 1662 sang menigheden i Thorning Kirke sandsynligvis efter Hans Thomissøns salmebog. Efter reformationen i 1536 blev der sunget og prædiket på dansk.

Måske var det teksten til sidste søndag i kirkeåret, 27. s. e. Trinitatis, Math. 17. kap. om ?Forklarelsen på bjerget?, der blev prædiket over. Den tidligere altertavle, som ses på nordvæggen, har denne tekst som motiv.

Denne fortælling var prædiketekst på N.F.S. Grundtvigs tid, og han skrev dette salmevers, der stadig har gyldighed:

 

Guds ord det er vort arvegods,

det skal vort afkoms være;

Gud, giv os i vor grav den ros,

vi holdt det højt i ære!

Det er vor hjælp i nød,

vor trøst i liv og død;

O Gud, ihvor det går,

lad dog, mens verden står,

det i vor æt nedarves!

Kilder:                                                                                     

Brudstykker fra Blicheregnen. Årgang 2001.

Thorning Kirke fortæller.                                                                                                                             Ellen Andersen                                                                          

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

7. jun 10:30
11:30
7. jun 10:30 -
11:30

Konfirmation i Thorning Kirke

13. jun 11:00
12:00
13. jun 11:00 -
12:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

14. jun 10:30
11:30
14. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

21. jun 10:30
11:30
21. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

28. jun 09:00
10:00
28. jun 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

5. jul 10:30
11:30
5. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

Kirkekaffe

12. jul 09:00
10:00
12. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

26. jul 09:00
10:00
26. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

2. aug 10:30
11:30
2. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Erik Lippert Bjørn

9. aug 09:00
10:00
9. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

16. aug 14:00
15:00
16. aug 14:00 -
15:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

Kirkekaffe

23. aug 09:00
10:00
23. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

23. aug 10:30
11:30
23. aug 10:30 -
11:30

Konfirmation i Grathe Kirke

30. aug 10:30
11:30
30. aug 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

6. sep 10:30
11:30
6. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

13. sep 09:00
10:00
13. sep 09:00 -
10:00

Høstgudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

13. sep 10:30
11:30
13. sep 10:30 -
11:30

Konfirmation i Vium Kirke

19. sep 10:00
11:00
19. sep 10:00 -
11:00

Høstgudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

20. sep 10:30
11:30
20. sep 10:30 -
11:30

Sensommergudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

20. sep 14:00
15:00
20. sep 14:00 -
15:00

Konfirmation i Thorning Kirke

26. sep 09:00
10:00
26. sep 09:00 -
10:00

Konfirmation i Thorning Kirke

26. sep 11:00
12:00
26. sep 11:00 -
12:00