Thorning , Grathe og Vium Kirker

Thorning Kirkes prædikestol

 

350 år i Thorning Kirke  

                                                 

 

Skru tiden tilbage! Årstallet er 1662, og datoen er den 24. november. Det er en særlig dag i kirken. Menigheden sammen med ejeren af kirken, Sandbergslægten på Neder Kjærsholm, er til stede ved gudstjenesten, og præsten Hr. Anders Pedersen tager den nye prædikestol i brug. Måske er den en afløser for den gamle renæssanceprædikestol,

sat op i kirken efter reformationen i 1536, hvor Guds ord skulle forkyndes på dansk og ikke på latin, og salmesangen afløste messesangen, og hvor præsten hed Hr. Peder Melchiorsen. Menigheden fik bænke at sidde på. En enkelt står tilbage i våbenhuset fra den tid.

Måske er det kirkens første prædikestol. Det fortaber sig i historien, men i 350 år har skiftende generationer i glæde og sorg lyttet til præsten, der med prædikestolen som platform, forkyndte evangeliet. Prædikestolen er også evangelium.

Midterfeltet viser Jesus, Frelseren, i skikkelse af Gudfader, med jordkuglen i sin venstre hånd og den højre løftet i en velsignende gestus. I sidefelterne er evangelisterne Mathæus, Markus, Lukas og Johannes, hver med deres symboler:

mennesket, løven, oksen og ørnen. Mellem felterne er anbragt dyderne, der viser hen til Kristus som alle dyders fuldkomne spejl. Kvindeskikkelserne bærer symbolerne tro med kors og bog, håb med anker og due, kærlighed med to børn, retfærdighed med sværd og vægt og styrke med en søjle. Tidens tand har slidt, og enkelte dele mangler. Ovenover er udskårne kerubhoveder og nedenunder vrængehoveder.

Prædikestolen er skåret i eg. Den hviler på en timeglasformet, syvkantet støttesøjle og har oprindelig været malet, men blev i forbindelse med restaureringen af kirken i 1937 afrenset. I dag står prædikestolen ren, kun forsynet med guld på kantlisterne og viser en fornem samhørighed med altertavlen. På væggen ved trappen op til prædikestolen hænger egetræskorset med den korsfæstede Kristus i bronze og danner link til midterfeltet med Kristus som konge.

Hvem er billedhuggeren? Han er ukendt, med sporene peger mod Viborg, hvor der fra 1600tallet kendes navnene på 2 billedhuggere, Lauritz Jensen og Johan Billedhugger, angiveligt elev af førstnævnte. Stilen er bruskbarok, tidlig barok, og lignende værker findes i Viborg og omegn, skabt både til  kirker og til verdslige formål. Tidsmæssigt peger årstallet 1662 på Johan Billedhugger.

Sandbergslægten ejede Neder Kjærsholm fra 1559 til 1666. I kirkens krypt er Tyge Sandberg, der faldt i slaget ved Nyborg i 1558, stedt til hvile sammen med sin Hustru Karen Juel og sin søster Helle Sandberg. Prædikestolen er givetvis en gave til kirken fra dem, ligesom Tyge Sandbergs farbror, Henrik Sandberg og hustru Kirsten Juel skænkede alterkalken i 1620. Tankevækkende er det, at dåbsfadet er skænket i 1661 af Kjærsholms foged Niels Nielsøn og Michel Andersen i Ungstrup, og måske kan gaverne til kirken ses i sammenhæng med situationen i landet efter svenskekrigene.

I 1662 sang menigheden i Thorning Kirke sandsynligvis efter Hans Thomissøns salmebog. Efter reformationen i 1536 blev der sunget og prædiket på dansk.

Måske var det teksten til sidste søndag i kirkeåret, 27. s. e. Trinitatis, Math. 17. kap. om ?Forklarelsen på bjerget?, der blev prædiket over. Den tidligere altertavle, som ses på nordvæggen, har denne tekst som motiv.

Denne fortælling var prædiketekst på N.F.S. Grundtvigs tid, og han skrev dette salmevers, der stadig har gyldighed:

 

Guds ord det er vort arvegods,

det skal vort afkoms være;

Gud, giv os i vor grav den ros,

vi holdt det højt i ære!

Det er vor hjælp i nød,

vor trøst i liv og død;

O Gud, ihvor det går,

lad dog, mens verden står,

det i vor æt nedarves!

Kilder:                                                                                     

Brudstykker fra Blicheregnen. Årgang 2001.

Thorning Kirke fortæller.                                                                                                                             Ellen Andersen                                                                          

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe i Sognehuset

20. okt 10:30
11:30
20. okt 10:30 -
11:30

Stillegudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

20. okt 19:00
20:00
20. okt 19:00 -
20:00

Filmaften i Sognehuset

Jørgen Løvstad udvælger aftenens film, som han også introducerer inden filmen …

21. okt 19:00
21:00
21. okt 19:00 -
21:00

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

27. okt 10:30
11:30
27. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad og åbning af udstilling med salmetæpper

Efter gudstjenesten markeres åbningen af udstillingen med salmetæpper med …

27. okt 14:00
15:00
27. okt 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Bakkegården v/Jørgen Løvstad

29. okt 10:00
11:00
29. okt 10:00 -
11:00

Allehelgensgudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

3. nov 10:30
11:30
3. nov 10:30 -
11:30

Allehelgensmøde mee Preben Kok i Sognehuset

Vi starter med en let anretning og derefter vil tidligere hospitalspræst Preben Kok …

3. nov 11:45
12:45
3. nov 11:45 -
12:45

Allehelgensudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

Kirkekaffe

3. nov 14:00
15:00
3. nov 14:00 -
15:00

Allehelgensgudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

3. nov 19:00
20:00
3. nov 19:00 -
20:00

Familiegudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

Børnekoret medvirker. Efter gudstjenesten er der et let aftensmåltid i …

6. nov 17:00
18:00
6. nov 17:00 -
18:00

Sorgens værksted

Se omtalen i kirkebladet. Du kan finde et link til kirkebladet på forsiden af …

9. nov 09:00
16:30
9. nov 09:00 -
16:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Johannes Østerlund Nielsen

10. nov 09:00
10:00
10. nov 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

10. nov 10:30
11:30
10. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

Børnekoret medvirker.

17. nov 09:00
10:00
17. nov 09:00 -
10:00

Filmaften i Sognehuset

Jørgen Løvstad introducerer aftens film.

18. nov 19:00
21:00
18. nov 19:00 -
21:00

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

24. nov 09:00
10:00
24. nov 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

24. nov 10:30
11:30
24. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste på Bakkegården v/Jørgen Løvstad

26. nov 10:00
11:00
26. nov 10:00 -
11:00

Syng Julen ind i Grathe Kirke

Kirkekaffe

27. nov 19:00
20:30
27. nov 19:00 -
20:30