Thorning , Grathe og Vium Kirker

Thorning Kirkes klokke

"Gør som jeg, tæl kun de lyse timer", siger soluret. Thorning kirkes ur tæller alle timer, både lyse og mørke, og hel - og halvtimeslag lyder ud over vor lille by og længere endnu, afhængigt af vind og vejr. Kirkeuret er opsat i 1956. Det er lavet på Tårnurfabrikken Chr. Ørnholms Eftf. i Løkken af R. Kjeldsen-Nielsen, og det er skænket af Jens og Kathrine Søndberg, Thorning sogn.

Urets slag er som klokkeringningen en fortrolig del af sognets liv. Om de tidligste klokker kan kun gisnes, men mon ikke den første hang i en klokkestabel ved siden af den lille kullede middelalder-kirke. I 1558 blev Ungstrup kirke lukket og nedbrudt ligesom Grathe kapel, og Thorning kirke blev forlænget med sten derfra. Der blev bygget tårn, som siden forfaldt. Da kirken i 1709 var kommet under Palstrup gods, forlængede herremanden Janus Friedenreich og hans frue Anne Margrete Linde i 1743 kirken yderligere, byggede det nuværende styltetårn, sløjfede nord - og syddøren og lavede indgang fra vest under tårnet. Deres navne og våbenskjolde kan ses i tårnindgangen ved klokkerebet. Mon den gamle middelalderklokke blev ophængt igen, eller var det en ny? Svaret fortaber sig i historien.

Kirkens nuværende klokke har inskriptionen: 1871 J. MEILSTRUP RANDERS. Den er af malm og er 84 cm i diameter. Klokkestøberen var 3. generation af Meilstrupdynastiet, som i 1800 tallet støbte klokker, fortrinsvis til jyske kirker. Hørup kirkes klokke er også fra dette klokkestøberi.

I århundreder er der om hverdagene blevet ringet til morgen- og aftenbøn. Ringningen slutter med tre gange tre bedeslag: i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. I almindelighed siger man, at solen ringes op og ned. Det sker i vort sogn kl. 8.00 og kl. 16.00. Søn - og helligdage ringes til gudstjeneste tre gange, en time før, en halv time før, og sidste ringning slutter med bedeslag. Ved begravelser ringes før og efter højtideligheden. Ved bryllup bliver der, hvis det ønskes, kimet.

Ved kirkeårets tre store højtider, jul, påske og pinse, kimes der dagen før. Juleaften sker det i forbindelse med gudstjenesten, men påske- og pinselørdag sker det fra kl. 16.00 til kl. 17.00. Nytårsmorgen kimes der fra kl. 9.00 til kl. 10.00. Kimingen er elektrisk, men klokkeringningen er manuel, og graveren, der også er ringer, holder stadig dette gamle håndværk i hævd.

Langs Hærvejen blev der i 2010 opstillet kunstværker. Et af dem var installationen "Den hvide skov" ved Vester Palsgård gamle skovriddergård nær Hampen, hvor der kunne høres musik iblandet klokkeklang fra otte kirker beliggende langs med Hærvejen. Her var den dybe melodiske klang af Thorning kirkes klokke let genkendelig.

Om klokkens betydning skriver N.F.S. Grundtvig:

Kirken den er et gammelt hus,              Give da Gud, at hvor vi bo,
står, om end tårnene falde;                  altid når klokkerne ringe,
tårne fuldmange sank i grus,                folket forsamles i Jesu tro
klokker end kime og kalde,                   der, hvor det plejed at klinge:
kalde på gammel og på ung,                 Verden vel ej, men I mig ser,
mest dog på sjælen, træt og tung,         alt, hvad jeg siger, se det sker.
syg for den evige hvile.                        Fred være med eder alle!

                                                              Ellen Andersen, Thorning 

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

7. jun 10:30
11:30
7. jun 10:30 -
11:30

Konfirmation i Thorning Kirke

13. jun 11:00
12:00
13. jun 11:00 -
12:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

14. jun 10:30
11:30
14. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

21. jun 10:30
11:30
21. jun 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

28. jun 09:00
10:00
28. jun 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

5. jul 10:30
11:30
5. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

Kirkekaffe

12. jul 09:00
10:00
12. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

26. jul 09:00
10:00
26. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

2. aug 10:30
11:30
2. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Erik Lippert Bjørn

9. aug 09:00
10:00
9. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

16. aug 14:00
15:00
16. aug 14:00 -
15:00

Gudstjeneste Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

Kirkekaffe

23. aug 09:00
10:00
23. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

23. aug 10:30
11:30
23. aug 10:30 -
11:30

Konfirmation i Grathe Kirke

30. aug 10:30
11:30
30. aug 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

6. sep 10:30
11:30
6. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

13. sep 09:00
10:00
13. sep 09:00 -
10:00

Høstgudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

13. sep 10:30
11:30
13. sep 10:30 -
11:30

Konfirmation i Vium Kirke

19. sep 10:00
11:00
19. sep 10:00 -
11:00

Høstgudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

20. sep 10:30
11:30
20. sep 10:30 -
11:30

Sensommergudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

20. sep 14:00
15:00
20. sep 14:00 -
15:00

Konfirmation i Thorning Kirke

26. sep 09:00
10:00
26. sep 09:00 -
10:00

Konfirmation i Thorning Kirke

26. sep 11:00
12:00
26. sep 11:00 -
12:00