Thorning , Grathe og Vium Kirker

Thorning Kirkes klokke

"Gør som jeg, tæl kun de lyse timer", siger soluret. Thorning kirkes ur tæller alle timer, både lyse og mørke, og hel - og halvtimeslag lyder ud over vor lille by og længere endnu, afhængigt af vind og vejr. Kirkeuret er opsat i 1956. Det er lavet på Tårnurfabrikken Chr. Ørnholms Eftf. i Løkken af R. Kjeldsen-Nielsen, og det er skænket af Jens og Kathrine Søndberg, Thorning sogn.

Urets slag er som klokkeringningen en fortrolig del af sognets liv. Om de tidligste klokker kan kun gisnes, men mon ikke den første hang i en klokkestabel ved siden af den lille kullede middelalder-kirke. I 1558 blev Ungstrup kirke lukket og nedbrudt ligesom Grathe kapel, og Thorning kirke blev forlænget med sten derfra. Der blev bygget tårn, som siden forfaldt. Da kirken i 1709 var kommet under Palstrup gods, forlængede herremanden Janus Friedenreich og hans frue Anne Margrete Linde i 1743 kirken yderligere, byggede det nuværende styltetårn, sløjfede nord - og syddøren og lavede indgang fra vest under tårnet. Deres navne og våbenskjolde kan ses i tårnindgangen ved klokkerebet. Mon den gamle middelalderklokke blev ophængt igen, eller var det en ny? Svaret fortaber sig i historien.

Kirkens nuværende klokke har inskriptionen: 1871 J. MEILSTRUP RANDERS. Den er af malm og er 84 cm i diameter. Klokkestøberen var 3. generation af Meilstrupdynastiet, som i 1800 tallet støbte klokker, fortrinsvis til jyske kirker. Hørup kirkes klokke er også fra dette klokkestøberi.

I århundreder er der om hverdagene blevet ringet til morgen- og aftenbøn. Ringningen slutter med tre gange tre bedeslag: i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. I almindelighed siger man, at solen ringes op og ned. Det sker i vort sogn kl. 8.00 og kl. 16.00. Søn - og helligdage ringes til gudstjeneste tre gange, en time før, en halv time før, og sidste ringning slutter med bedeslag. Ved begravelser ringes før og efter højtideligheden. Ved bryllup bliver der, hvis det ønskes, kimet.

Ved kirkeårets tre store højtider, jul, påske og pinse, kimes der dagen før. Juleaften sker det i forbindelse med gudstjenesten, men påske- og pinselørdag sker det fra kl. 16.00 til kl. 17.00. Nytårsmorgen kimes der fra kl. 9.00 til kl. 10.00. Kimingen er elektrisk, men klokkeringningen er manuel, og graveren, der også er ringer, holder stadig dette gamle håndværk i hævd.

Langs Hærvejen blev der i 2010 opstillet kunstværker. Et af dem var installationen "Den hvide skov" ved Vester Palsgård gamle skovriddergård nær Hampen, hvor der kunne høres musik iblandet klokkeklang fra otte kirker beliggende langs med Hærvejen. Her var den dybe melodiske klang af Thorning kirkes klokke let genkendelig.

Om klokkens betydning skriver N.F.S. Grundtvig:

Kirken den er et gammelt hus,              Give da Gud, at hvor vi bo,
står, om end tårnene falde;                  altid når klokkerne ringe,
tårne fuldmange sank i grus,                folket forsamles i Jesu tro
klokker end kime og kalde,                   der, hvor det plejed at klinge:
kalde på gammel og på ung,                 Verden vel ej, men I mig ser,
mest dog på sjælen, træt og tung,         alt, hvad jeg siger, se det sker.
syg for den evige hvile.                        Fred være med eder alle!

                                                              Ellen Andersen, Thorning 

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe i Sognehuset

20. okt 10:30
11:30
20. okt 10:30 -
11:30

Stillegudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

20. okt 19:00
20:00
20. okt 19:00 -
20:00

Filmaften i Sognehuset

Jørgen Løvstad udvælger aftenens film, som han også introducerer inden filmen …

21. okt 19:00
21:00
21. okt 19:00 -
21:00

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

27. okt 10:30
11:30
27. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad og åbning af udstilling med salmetæpper

Efter gudstjenesten markeres åbningen af udstillingen med salmetæpper med …

27. okt 14:00
15:00
27. okt 14:00 -
15:00

Gudstjeneste på Bakkegården v/Jørgen Løvstad

29. okt 10:00
11:00
29. okt 10:00 -
11:00

Allehelgensgudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

3. nov 10:30
11:30
3. nov 10:30 -
11:30

Allehelgensmøde mee Preben Kok i Sognehuset

Vi starter med en let anretning og derefter vil tidligere hospitalspræst Preben Kok …

3. nov 11:45
12:45
3. nov 11:45 -
12:45

Allehelgensudstjeneste i Grathe Kirke v/Jørgen Løvstad

Kirkekaffe

3. nov 14:00
15:00
3. nov 14:00 -
15:00

Allehelgensgudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

3. nov 19:00
20:00
3. nov 19:00 -
20:00

Familiegudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

Børnekoret medvirker. Efter gudstjenesten er der et let aftensmåltid i …

6. nov 17:00
18:00
6. nov 17:00 -
18:00

Sorgens værksted

Se omtalen i kirkebladet. Du kan finde et link til kirkebladet på forsiden af …

9. nov 09:00
16:30
9. nov 09:00 -
16:30

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Johannes Østerlund Nielsen

10. nov 09:00
10:00
10. nov 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

10. nov 10:30
11:30
10. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Grathe Kirke v/Mikael Holst Kongensholm

Børnekoret medvirker.

17. nov 09:00
10:00
17. nov 09:00 -
10:00

Filmaften i Sognehuset

Jørgen Løvstad introducerer aftens film.

18. nov 19:00
21:00
18. nov 19:00 -
21:00

Gudstjeneste i Vium Kirke v/Jørgen Løvstad

24. nov 09:00
10:00
24. nov 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Thorning Kirke v/Jørgen Løvstad

24. nov 10:30
11:30
24. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste på Bakkegården v/Jørgen Løvstad

26. nov 10:00
11:00
26. nov 10:00 -
11:00

Syng Julen ind i Grathe Kirke

Kirkekaffe

27. nov 19:00
20:30
27. nov 19:00 -
20:30